Taekwondo lajina

Tietoa Taekwondosta

Taekwondo on monipuolinen ja vaativa liikuntamuoto sekä urheilulaji, joka kehittää harrastajan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja koordinaatiokykyä. Laji sisältää lukuisan määrän erilaisia käsin ja jaloin suoritettavia puolustus- sekä hyökkäystekniikoita, joita edelleen yhdistelemällä muodostetaan liikesarjoja eli Poomseja. Myös ottelu ja murskaus kuuluvat Taekwondoon. Lajin peruslähtökohta on kuitenkin ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu.

Taekwondon harrastajantie on pitkä. Alkaen perusjaksosta ja edeten vyöarvoittain keltaisesta mustaan, joita edelleen on yhdeksää eri astetta (DAN). Laji sisältää vahvan filosofisen taustan, budon, joka kasvaa harrastajaan vuosien harjoittelun myötä. Harrastuksessaan pidemmälle edistynyt Taekwodon harjoittelija on tasapainoinen, harkitseva ja tiedostava ihminen. Hänen itseluottamuksensa on vahva ja hän elää sopusoinnussa itsensä ja ympäristönsä kanssa. Parhaimmillaan Taekwondon harjoittelu ei pääty koskaan, vaan lajista tulee harjoittajalleen elämäntapa, joka kulkee mukana viimeiseen hetkeen saakka.

Taekwondon historia

Kamppailutaitojen kehittäminen, opiskelu ja soveltaminen Aasiassa ovat niiden pitkän historiansa aikana olleet keinoja, joita on käytetty turvaamaan elinolosuhteet. Fyysisesti ja henkisesti vahvimmista ja taitavimmista yksilöistä muodostettiin armeijoita ja erikoisjoukkoja, jotka säännöllisen harjoittelun avulla kehittivät ja ylläpitivät taitojaan. Näillä valmiuksillaan he puolustivat maan hallitsijaa, yhteisöään, perheitään tai itseään. Aseiden kehittymisen myötä kamppailutaitojen merkitys on armeijoissa muuttunut. Kamppailutaidoista on muodostunut eräänlaisia aasialaisia liikuntamuotoja, joista Taekwondo on yksi muoto.

Kamppailutekniikoita on vaihdettu kautta aikojen Aasian eri kulttuurien kesken. Vaihdantaan vahvasti ovat osallistuneet Kiina, Korea ja Japani (Okinawa). Tänä päivänä kaikista kamppailulajeista voidaan tunnistaa toistensa kaltaisia piirteitä. On hyvin vaikea sanoa, että mikään kamppailutekniikoista puhtaasti olisi Korealaisten, Japanilaisten (Okinawalaisten), Kiinalaisten tai minkään Aasian kansallisuuden omaa kehittämää.

Ennen Taekwondoa myös Koreassa harjoiteltiin erilaisia kamppailulutaitoja. Taekwondokin on monien Koreassa vaikuttaneiden aikakausien ja niillä harjoiteltujen kamppailutaitojen, sekä muiden Aasian alueen kulttuurien harjoittamien kamppailutaitojen vaihdannan tulos. Yhdistely omaksi lajiksi, Taekwondoksi, on tehty Koreassa tavoitteena luoda yksi yhteinen kansallinen kamppailulaji. Samalla Taekwondo oli myös väline tehdä Koreaa ja korealaista kulttuuria tunnetuksi maailman kansojen keskuudessa, aivan samoin kuin japanilaisten judo tai karate ovat tuoneet japanilaista kulttuuria tutuksi muulle maailmalle.